Nieuw Schooljaar Mon Plaisier

Het nieuwe schooljaar voor Mon Plaisier basisschool. Gods zegen op een nieuw jaar, voor ouders, kinderen en leerkrachten. ‘Laat je licht schijnen, opdat God, jullie Vader, in de hemel verheerlijkt word’ (Matt. 5,...

Dienst Zondag 27 augustus

Dienst met ‘Teachers Blessing.’ Docenten van MP Basisschool en MP College en Havo, UvA, Graf von Zinzendorf zijn uitgenodigd. Zij ontvangen in deze dienst Gods speciale zegen over hun werk de nieuwe generatie voor te bereiden op een waardevol leven. Alle docenten en...

Dienst Zondag 20 augustus

In deze kerkdienst extra muziek, verzorgd door Egbert Farro en zijn Ensemble. Veel samenzang in Nederlands, Engels en Papiamento. Aanvang 10.30...

Belijdenis? Doop?

Wil je serieus nadenken over jezelf, God en  jouw levensweg met God? Ds. Rinzema verzorgt 12 avonden over dit thema. We beginnen maandag 28 augustus 7 pm. Heb je belangstelling? Laat het de dominee weten!...